Gedifferentieerde premie whk

Gedifferentieerde premie whk

Ieder jaar valt de beschikking ‘Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ (oftewel Gedifferentieerde premie whk) bij alle bedrijven die publiek verzekerd zijn in de brievenbus. Deze premie wordt over alle salariskosten berekend en bedraagt bijvoorbeeld 1 á 2%. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, is vaak ongemerkt groot en biedt ruimte voor een aanzienlijke besparing.

No-Cure-No-Pay besparing

Op basis van No-Cure-No-Pay kan Verzuim Onder Controle deze premie verlagen. Met onze bewezen aanpak realiseren we besparingen voor je organisatie die een lange termijn invloed hebben. Bij diverse organisaties hebben we dit al succesvol toegepast

Aanzienlijke bedragen

Bedrijven weten vaak niet dat deze besparing mogelijk is, terwijl het om aanzienlijke bedragen gaat. Deze premie wordt over alle salariskosten berekend en met onze aanpak verlagen we het premiebedrag dat je moet afdragen.

Stel je voor een besparing van 0,25-0,5% op je totale loonkosten bedrag over een periode van 5 tot wel 10 jaar. Dit is enorm.

Stuur ons ter inventarisatie de actuele beschikking ‘Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ en we informeren je over de bespaar potentie. Natuurlijk bespreken we dit ook graag persoonlijk met je.

Ook benieuwd naar de mogelijkheden?

Wil je meer weten hoe je verzuimkosten en het verzuim zelf kunt verlagen?

Digitale verzuimcoach

De digitale verzuimcoach is een belangrijk hulpmiddel voor veel organisaties om het ziekteverzuim te verlagen. Dit betreft niet alleen het feitelijke verzuim, maar ook de bijbehorende kosten aan premies, administratie etc.