Video’s

Verzuim Onder Controle is een online omgeving waarmee je direct tijd en kosten bespaart. De direct leidinggevende wordt leidend in verzuimbeheersing van het team.

De overzichtelijke workflow zorgt ervoor dat je uniform werkt, steeds het overzicht behoudt en foutloze dossiers opmaakt.

En dat voor slechts €25 per werknemer per jaar.

Aanpak van verzuim wordt bij veel organisaties niet of (te) complex georganiseerd.
Verzuim verlagen is een kwestie van oppakken en onderhouden.

Automatisering helpt daarbij.
Deze video laat zien hoe ‘digitaal ziekmelden’ met elementen als gemak, kennis, wetgeving en visie samengaat om verzuim te kunnen beheersen en de kosten zo laag als mogelijk te houden.

In toenemende mate is de werkgever zelf financieel verantwoordelijk voor de kosten van verzuim.

Maak kennis met de krachtige functies in de digitale verzuimcoach zijn ‘gedeeltelijk hersteld melden’ en ‘volgend contact/overleg’.

Deze herinneren je aan acties die je dient te ondernemen om je verzuim te beheersen.