Klanten

Referenties

LXA The Law Firm

Sinds 2014 gebruiken wij de digitale verzuimcoach van Verzuim Onder Controle. Wat ik er heel fijn aan vind is dat de tool je helpt om op het juiste moment, de juiste stappen te zetten.

Niet alleen vanuit wettelijk perspectief voldoen we hiermee aan alle verplichtingen, maar ook is het prettig om herinnerd te worden aan de acties die genomen moeten worden om zodoende regelmatig met de zieke collega contact te houden. Dit laatste omdat we allemaal weten dat een week voorbij vliegt.

Met de digitale verzuimcoach houden wij de regie; er is geen externe partij die zegt wat we moeten doen of die op onze stoel gaat zitten en zaken nodeloos complex maakt. Eenvoudige en tijdige herinneringen om de juiste stappen te zetten.

Doordat het team van de digitale verzuimcoach als achterwacht dient, wanneer ik afwezig ben, is het proces goed gewaarborgd. Daarnaast zijn zij bij vragen een goede sparringpartner. Persoonlijk contact en aandacht is nu eenmaal ontzettend prettig.

Anouk Mels
LXA The Law Firm

LXA the law firm, klkant digitale verzuim coach

Logitech Europe S.A.

Sinds juni 2009 wordt de digitale verzuimcoach van Verzuim Onder Controle door het European Service & Distribution Center van Logitech gebruikt. Men heeft circa 25 gebruikers, verdeeld over 5 departementen, aan wie verschillende rechten en autorisatie-structuren zijn toebedeeld.

Daarnaast is ten behoeve van de Arbodienst een raadpleegfunctie beschikbaar gesteld. Het ziekteverzuim is aantoonbaar gedaald en onder controle. Bij het gebruik van deze internetapplicatie bemerk je een innovatieve opvatting omtrent verzuimbeheersing. De verantwoordelijkheden worden binnen de organisatie benoemd en behouden.

Verzuim Onder Controle geeft steun en sturing aan de verantwoordelijken in de lijn. Het stimuleert de aandacht en dialoog tussen leidinggevende en medewerker. HR heeft de mogelijkheid het verzuim nauwkeurig te volgen en zo gevraagd en ongevraagd haar input te geven.

Een Arbo arts komt primair niet aan bod doordat we het verzuim demedicaliseren en de nadruk leggen op persoonlijke aandacht voor onze medewerkers. Het leveren van maatwerk, in de vorm van een beleidsmodule, heeft voor Logitech geresulteerd in een juiste focus op verzuim.

Bianca Cuppen
HR Manager Logitech Europe S.A.

ArboRegionaal

De digitale verzuimcoach van Verzuim Onder Controle is het perfecte systeem voor (MKB) bedrijven en lijnmanagers die hiermee voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter. Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk en geeft middels notificaties weer welke acties op gebied van ziekteverzuim moeten worden ondernomen door werknemer en werkgever, zodat er adequaat kan worden ingespeeld op verzuim en op die manier het verzuim onder controle blijft.

Astrid Ike

logo-astrid-ike