Hoe starten

Snel aan de slag met Verzuim Onder Controle

Starten met Verzuim Onder Controle kost niet veel tijd – de doorlooptijd van de implementatie ligt rond de vier weken. En van jou vragen we nog veel minder: slechts 4 tot 8 uur van je tijd!

Het enige wat jij hoeft te doen voor een snelle implementatie van Verzuim Onder Controle is:

Standaard bedrijfsgegevens aanleveren
Met een kort intakeformulier vragen we je standaard bedrijfsgegevens op

  • Loonheffingsnummer
  • Sectorcode
  • Cao-uren
  • Et cetera

Personeelsdata aanleveren
We vragen je om een rapport met data van al het personeel te generen. Deze data kun je uit een salaris- of personeelsadministratiesysteem halen.

Een gesprek met ons voeren
In een gesprek verifiëren we de bedrijfsgegevens en stellen we de hiërarchie vast; welke leidinggevende krijgt toegang tot welke werknemers, wie wordt geautoriseerd om een rol van welke collega over te nemen, hoe is de rapportage opbouw, et cetera.

Luisteren naar onze uitleg
We configureren het systeem, geven via een kick-off uitleg aan de gebruikers en we kunnen van start!
Het systeem is eenvoudig te gebruiken, maar het is belangrijk gebruikers op de mogelijkheden te wijzen vanwege de Ziektewet, Wet Verbetering Poortwachter, WIA en de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook benieuwd naar de mogelijkheden?

Wil je meer weten hoe je verzuimkosten en het verzuim zelf kunt verlagen?