Disclaimer

Disclaimer
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.verzuimondercontrole.nl (hierna: website), en eventueel ook op enige (andere) overeenkomst die daaruit voortvloeit. De algemene verkoopvoorwaarden van Verzuim Onder Controle zoals die gedeponeerd zijn bij het Handelsregister hebben in geval van strijdigheid altijd voorrang. De website wordt beheerd door Verzuim Onder Controle. Indien je deze gebruiksvoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoeken wij je af te zien van gebruik van de website.

Door de website te (blijven) bezoeken ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Verzuim Onder Controle behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Aansprakelijkheid
Verzuim Onder Controle is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit (gebruik van) de website, direct of indirect, voor zover dit redelijk is, en voor zover de wet dit toestaat. Verzuim Onder Controle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet actueel zijn van content van de website.

Persoonsgegevens
Verzuim Onder Controle kan je gegevens opslaan ten behoeve van promotionele activiteiten. Hiervoor dien je apart je toestemming te geven. Verzuim Onder Controle neemt hierbij alle relevante privacywetgeving in acht en zal geen persoonsgegevens aan derden verkopen.

Links
Op deze website staan hyperlinks naar andere websites die niet onder het beheer van Verzuim Onder Controle of een ander onderdeel van Verzuim Onder Controle vallen. Verzuim Onder Controle is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (schade die voortvloeit uit) de inhoud van die websites van derden.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendommen die zichtbaar zijn op de website of expliciet toegankelijk via de website, zijn eigendom van Verzuim Onder Controle. Geen intellectueel eigendom van de website mag met als doel iets anders dan thuisgebruik en/of priv├ęgebruik verveelvoudigd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verzuim Onder Controle.

Ondanks dat Verzuim Onder Controle de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft betracht bij het samenstellen en onderhoud van de inhoud van de website, kan het voorkomen dat de website met betrekking tot de getoonde informatie niet (meer) actueel, correct of gepast is. Verzuim Onder Controle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke informatie, of uit eventuele onjuiste verwachtingen die hun oorsprong bij de onjuiste informatie vinden.

Beveiliging
Als gebruiker van de website dien je zelf zorg te dragen voor een deugdelijke beveiliging van je eigen computerapparatuur. Het extern aanpassen van de inhoud van de website zonder voorafgaande toestemming van Verzuim Onder Controle (hacken) is verboden.

De website
Deze website is geoptimaliseerd voor gebruik door moderne webbrowsers. Indien je gebruikmaakt van Internet Explorer 6, dan raden wij je aan deze te upgraden naar Internet Explorer 7 of 8. Verder is de website het best te bekijken op een resolutie van 1280×800 pixels.

Tot slot
Voor deze website is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen, en daarover een beslissing te nemen. Eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden laten de bepalingen die op zichzelf niet nietig zijn verklaard onverlet.

Verzuim Onder Controle B.V.
Bosscheweg 139 L, 5282 WV Boxtel
Telefoon: 0411-760 000
E-mail: info@verzuimondercontrole.nl