Beleidsregels verzuim reden zieke werknemer

Beleidsregels autoriteit persoonsgegevens verzuim reden

De Autoriteit persoonsgegevens heeft recent verscherpte beleidsregels over de verwerking van gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers gepubliceerd. Vanwege deze verscherping hebben wij de online omgeving Verzuim Onder Controle aangepast. Hierdoor voldoen onze klanten op dit gebied ook aan de meest recente uitgangspunten voor privacy. Eén van de voornaamste aanpassingen betreft de keuze van te registreren verzuim reden. Zodra de aanpassingenBeleidsregels zieke werknemern voor jouw organisatie zijn doorgevoerd verschijnt na het inloggen door gebruiker deze Pop-Up in het systeem.

Verzuim Onder Controle faciliteert haar klanten binnen de juridische kaders optimaal in de verzuimregistratie en –beheersing.

Aanpassingen in wet- en regelgeving worden snel aangepast om toekomstige risico’s te verminderen. Deze dienst leveren wij graag voor onze klanten en haar werknemers.

Voor nader inzicht in de uitwerking van juridisch kaders download de beleidsregels_de_zieke_werknemer.

Mocht je nadere vragen dan vernemen wij dat graag.

 

Ook benieuwd naar de mogelijkheden?

Wil je meer weten hoe je verzuimkosten en het verzuim zelf kunt verlagen?