Rapportage binnen Verzuim Onder Controle; snel en inzichtelijk

Klik hier voor het filmpje over Managementrapportage in Verzuim Onder Controle

Patrick Hendriks verbindt verzuimautomatisering met de praktijk. In toenemende mate is de werkgever zelf verantwoordelijk voor de kosten van verzuim. Deze blog vertelt hij over het onderdeel Rapportage.

Snel inzicht via overzichtelijke rapportage

Rapportage staat voor het uitbrengen van verslag. Dat kan op allerlei niveaus en voor allerlei doeleinden.

Gewaardeerde leveranciers stellen zich niet zelden op het standpunt dat zij hun pappenheimers wel kennen, benoemen casuïstiek waar zij medisch geen invloed op hebben enzovoorts. Het is menselijk om daar een mate van subjectiviteit aan te verbinden en dat maakt ons werk interessant, want het dwingt om objectieve feiten scherp neer te leggen. Een rapport geeft bruikbare inzichten die als bespreekpunt de invloed op het verzuimcijfer nu eenmaal vergroot. Meten blijft weten.

Van strategie naar detail

Bij het openen van de portal ziet de gebruiker allereerst de actueel zieken.

Vervolgens ga je via de button ‘Rapportage’ (diverse) rapportages. Voor een algemeen en strategisch overzicht is er het algemene rapport met gegevens als o.a. gemiddelde duur van het verzuim en de frequentie van het verzuim. Dit kan worden afgezet tegen de bedrijfsdoelstelling. De ervaring leert dat verzuimcijfers bij bedrijven met meer dan 50 medewerkers behoorlijk te beïnvloeden zijn.

Verder kun je een algemeen rapport openen waarbij het interessant is om maandelijks diverse cijfers per afdeling te bekijken en te vergelijken. Denk aan maand-, cumulatieve-, kort-,middel- en lange termijncijfers. Het rapport genaamd ‘verzuimoverzicht’ brengt je naar de namen en details ten aanzien van individuele medewerkers die het verzuimcijfer opbouwen.

Overige specifieke rapporten maken het mogelijk om onderscheid in leeftijdscategorie en geslacht te maken.

Verzuim Onder Controle faciliteert je niet alleen in het proces van verzuim maar monitort en geeft ook inzichten in je bedrijfsvoering. Hiermee geeft het je op ieder gewenst niveau inzicht in verbeteracties.