Re-integratiedossier

Klik hier voor het filmpje over het re-integratiedossier

Patrick Hendriks verbindt verzuimautomatisering met de praktijk. In toenemende mate is de werkgever zelf verantwoordelijk voor de kosten van verzuim. Deze blog gaat in op het onderwerp re-integratiedossier.

Het re-integratiedossier in het kort

Het aanleggen van een re-integratiedossier is een verplichting die voortkomt uit de Wet verbetering Poortwachter (Wvp). In deze wet staan regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden bij langdurig ziekteverzuim. De eerste twee jaren betaal je het loon van de medewerker door. Als de werkgever in de ogen van het UWV niet voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen, kan het UWV besluiten dat hij het loon van de zieke werknemer nog maximaal een jaar langer moet doorbetalen. Dit wordt ook wel de loonsanctie genoemd.

Het VOC dashboard; voorkom loonsanctie

De digitale verzuimcoach attendeert werkgever op haar verplichtingen en legt het (verplichte) re-integratiedossier digitaal voor je aan. Op je dashboard bevinden zich de actueel zieken. Vanuit dat dashboard navigeer je eenvoudig naar het re-integratiedossier. Aan de hand van ontvangen notificaties ga je aan de slag en vul je in de loop van de ziekteperiode het re-integratiedossier online.

Op het juiste moment de juiste dingen doen

Waarom zijn die functies en notificaties rondom het re-integratiedossier zo belangrijk?

Het signaleert voor jou heel gemakkelijk dat je tijdig het juiste formulier, met de juiste rubrieken bij het UVW bezorgt. De overzichtelijke workflow zorgt ervoor dat je uniform werkt, steeds het overzicht behoudt en foutloze dossiers opmaakt

Voorbeeld:
Er bestaat de simpele meldplicht voor werkgevers om langdurig zieke werknemers na 42 weken bij het UWV te melden. Als werkgever deze verplichting niet opvolgt, hanteert UWV een boete van maximaal € 455,00. Dit bedrag lijkt ons nuttiger te besteden aan een bedrijfsarts of werkplekonderzoek. Als werkgever een noodzakelijke actie niet opvolgt, dan wordt de relevante milestone visueel op rood gezet. Eenduidelijk signaal toch?

Hoge kwaliteit van je dossier

Naast het op het juiste moment de juiste dingen doen, speelt de kwaliteit van je re-integratiedossier een belangrijke rol in het doorstaan van de toets door UWV.

–           ‘Focus op de prijs en de kwaliteit gaat omlaag’.

           ‘Focus op kwaliteit en de kosten gaan omlaag’.

Met de digitale verzuimcoach hebben we grip op iedere situatie en dan kan het handig zijn om op de achtergrond specifieke casussen te (laten) monitoren.

Voorbeeld:
Er bestaan nationaal zogenaamde STECR-richtlijnen. STECR is een expertisecentrum voor het gehele domein van ‘werk, zorg, en inkomen’. Zij schrijven in richtlijnen voor hoe te handelen in geval van bijvoorbeeld lage rugpijnen of een arbeidsconflict. Het UWV hecht waarde aan deze richtlijnen en kundige bedrijfsartsen kennen deze richtlijnen. Een register case en care manager (RCCM) is een specialist die met haar achtergrond een specifieke verzuimsituatie nog eens onder de loep kan nemen en de werkgever van zorgvuldig en grondig advies kan voorzien. De kosten hieromtrent wegen niet op tegen de loonsanctie de je riskeert.

Ook volledig, foutloos en verzekerd van kwaliteit?

Als een werknemer langdurig ziek is, wordt van de werkgever verwacht dat hij zijn steentje bijdraagt aan re-integratie. Wat veel kleine ondernemers niet beseffen is dat ook bij het inschakelen van een extern bureau de verantwoordelijkheid bij de werkgever blijft te liggen. Het huidige re-integratiebeleid stelt dat de werkgever ervoor moet zorgen dat een werknemer binnen de eigen gelederen re-integreert of bij een andere werkgever aan het werk komt. Slaagt de werkgever hier niet in, dan moet de zieke medewerker een WIA-uitkering aanvragen. Tijdens dit traject toetst het UWV of de werkgever voldoende heeft ondernomen om dit te realiseren.

Als we gedisciplineerd het re-integratiedossier aan de hand van notificaties van VOC vullen en tijdig specialisten (online) met de casuïstiek mee laten kijken, dan verhoogt dit de kans op het doorstaan van de toets door UWV.

Met de digitale verzuimcoach is je re-integratiedossier altijd volledig en foutloos en ben je verzekerd van kwaliteit.  Je wil je organisatie toch ook (financieel) gezond houden :-)?