Grip op verzuim dankzij digitale verzuimcoach! Interview in FD 15/03

Zowel het verzuimcijfer, als de daarmee samenhangende (onnodige) kosten van bedrijven terugdringen. Deze twee pijlers vormen de rode draad van Verzuim Onder Controle, die zes jaar geleden een digitale verzuimcoach ontwikkelde om het aantal zieke medewerkers – én de kosten die zij met zich meebrengen – te reduceren.

“Verzuim vormt binnen een onderneming de graadmeter van hoe medewerkers zich in jouw bedrijf voelen. In het verlengde daarvan heb ik altijd geloofd dat je met aandacht verzuim terug kunt dringen.”

Aan het woord is Patrick Hendriks, oprichter van Verzuim Onder Controle. Volgens hem hebben sommige organisaties dringend behoefte aan een verzuimcoach, omdat de mensen die binnen een bedrijf verantwoordelijk zijn voor verzuim, niet altijd bekwaam genoeg zijn dat vraagstuk op te lossen. “Zij zouden zich daarbij meer moeten focussen op aandacht voor de medewerkers, en niet te veel op de administratie. Dat is de kern van het probleem.”

Ontzorgen

De digitale verzuimcoach is een portal waarin de leidinggevende de afwezigheid van zijn medewerker vastlegt, laat Hendriks weten. “Via het systeem krijgt de manager vervolgens bepaalde notificaties, waarop meteen actie kan worden ondernomen. Op die manier kan duurzame inzetbaarheid direct in de praktijk worden gebracht.” De meldingen variëren van een tip voor het aangaan van een gesprek met de werknemer na opvallend veel ziekmeldingen in korte tijd, tot een herinnering aan het delen van de ziektemelding met het UWV – dat bij afwezigheid van 42 dagen of langer ingelicht moet worden. “Actuele wet- en regelgeving zijn in het systeem verankerd. Ook daarmee ontzorgen we dus bedrijven.”

Kosten terugdringen

De laatste jaren houdt Verzuim Onder Controle zich ook bezig met het kostenbesparingsaspect. “Een arbodienst of bedrijfsarts is vaak een rib uit het lijf van de werkgever. Met de digitale verzuimcoach dringen bedrijven aantoonbaar hun werkgeverspremie voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) terug, die wordt vastgesteld op basis van de instroom van zieke medewerkers.” Ook (tijdelijke) medewerkers die ziek uit dienst gaan, worden in de vorm van een premie veelal toegerekend aan de laatste werkgever, vertelt Hendriks. De portal kan het aantal zieke werknemers terugdringen en dus ook de kosten die daaraan gekoppeld zijn. “Samenvattend: de digitale verzuimcoach biedt handvatten voor het eenvoudig en snel terugdringen van verzuim én verzuimkosten. Zo krijgen leidinggevenden én het MT weer grip op de situatie.”