Hersteld melden met de digitale verzuimcoach

digitale verzuimcoach
Hersteld melden bij de digitale verzuimcoach

Patrick Hendriks verbindt verzuimautomatisering met de praktijk. In toenemende mate is de werkgever zelf financieel verantwoordelijk voor de kosten van verzuim 
Deze blog gaat op het onderwerp (gedeeltelijke) hersteld meldingen in.

Op je dashboard bevinden zich de actueel zieken. Daarbij is het niet alleen een kwestie van afwachten. Er zijn diverse elementen die je verzuimcijfer beïnvloeden. Iemand meldt zich ziek/ neemt betaald verlof en je mag ervan uit gaan dat de persoon in kwestie dat vervelend genoeg vindt. Actief contact opnemen heeft een positieve invloed op het verlagen van het verzuim. Het is zaak om snel helderheid en acties aan de mogelijkheden te verbinden.

Hersteld melding bij de digitale verzuimcoach;  hoe doe je dat?

Een bedrijfsarts bepaalt formeel die mogelijkheden. Zodra deze bekend zijn kun je met medewerker in overleg. De bedrijfsarts komt bijvoorbeeld tot het oordeel dat het enige tijd zal duren voordat een therapie aanslaat, maar stelt tegelijkertijd vast wat iemand wel kan. In dat geval kan iemand direct met aangepaste werkzaamheden aan de slag. Het is in de meeste situaties gezond om zieke medewerkers bij de werkvloer te betrekken, anders werp je een drempel op.

Betrokken medewerkers zijn productiever en besparen kosten voor de werkgever. Frequente contactmomenten zijn daarin belangrijk. Wellicht is de onderlinge arbeidsrelatie dusdanig dat betreffende medewerker in alle openheid – zonder bedrijfsarts en informeel – zelf met allerlei mogelijkheden komt. Dan kun je in bovenstaande context direct met mogelijkheden aan de slag.

Krachtige functies in de digitale verzuimcoach zijn ‘gedeeltelijk hersteld melden’ en ‘volgend contact/overleg’. Deze herinneren je aan acties die je dient te ondernemen om je verzuim te beheersen. Met persoonlijke aandacht en dialoog verlaag je verzuim.

Volgens onze aanpak wordt bij een hersteld melding bovendien standaard de vraag gesteld of het verzuim arbeidsgerelateerd was. Indien medewerker deze vraag met ‘Ja’ beantwoordt, dan adviseren we alert te reageren. Niet alleen omdat de Arbeidsomstandighedenwet onder meer de plicht stelt om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten, maar het aanpakken van de oorzaak zal geld en ergernis besparen.