Ziekmelden met de digitale verzuimcoach

 

Patrick Hendriks verbindt verzuimautomatisering met de praktijk.
Deze blog stelt het onderwerp ziekmeldingen aan.

Aanpak van verzuim wordt bij veel organisaties niet of (te) complex georganiseerd.

Een effectieve aanpak komt telkens weer neer op aandacht en discipline. Aandacht voor de medewerker en voor beschikbare kennis van beleid en regels. En de discipline om de dialoog met de medewerker frequent gaande te houden. Legio duurbetaalde en gesubsidieerde onderzoeken zoals deze van het A+O fonds komen tot dezelfde boodschap.

Verzuim verlagen is een kwestie van oppakken en onderhouden. Automatisering helpt daarbij. Volgens Wikipedia betekent automatisering ‘het vervangen van menselijke arbeid door machines of computers en computerprogramma’s’. Bij verzuim gaat het natuurlijk juist om het menselijk en persoonlijk contact. En het helpt als je de ziek- en herstelmeldingen registreert, de contactgegeven bij de hand houdt, herinneringen krijgt, als de radartjes naar bedrijfsarts en verzekeraar vanzelf gaan lopen, als rapportage of een dashboard sturingsinformatie geeft.

De praktijk

Wil je eenvoudig contact leggen met een medewerker, dan moet de registratie vandaag de dag binnen een geforceerd kader van een doorgeslagen Autoriteit Persoonsgegevens (AP) plaatsvinden. Zo mag je als werkgever niet meer vragen wat iemand – gezien de omstandigheden – wél voor je organisatie kan doen. Degene die deze beleidsregels heeft bedacht heeft volgens mij niet geprobeerd als ondernemer een eerlijke boterham te verdienen, maar goed… we doen het er mee.

Het moraal kun je beter simpel houden. Je hebt een overeenkomst waarbij je in ruil voor arbeid geld ontvangt.  Dan mag de werknemer best verantwoorden waarom deze doorbetaald krijgt en geen inspanning verricht. De AP laat de privacygegevens zwaarder wegen en als je het zo bekijkt dan zou je vanwege privacy de loondoorbetaling af moeten schaffen of een bezoek aan de bedrijfsarts door de overheid moeten laten financieren. We begrijpen dat dit niet haalbaar is, maar vinden het – gelet op de kosten voor de ondernemer – een hele vreemde situatie.

Omdat alleen een bedrijfsarts de arbeidsmogelijkheden mag bespreken, moet deze nu nog vaker worden ingezet, terwijl er juist professionele schaarste onder deze beroepsgroep ontstaat. Het beleid van de AP zadelt de ondernemer onterecht op met extra kosten. Maar goed, we doen het er mee, we borgen het in het systeem, want we dienen ons aan wetgeving te houden.

De Digitale Verzuimcoach

Deze video laat zien hoe ‘Digitaal ziekmelden’ met elementen als gemak, kennis, wetgeving en visie samengaan om verzuim te beheersen en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Volgende keer vertel ik over de achterliggende gedachte van het beheren van actuele ziekmeldingen.