Verzuim, je zou er bijna ziek van worden

Verzuim

Verzuim, je zou er bijna ziek van worden

Spreken over verzuimsituaties en daar afspraken over maken vinden we allemaal lastig. Een wirwar van formulieren, dossiers, gesprekken en afspraken… De leidinggevende van een langdurig zieke medewerker is daar veel kostbare tijd aan kwijt en hoe begin je? Wat moet wanneer, met wie en hoe gebeuren? Verzuim loopt al snel aardig in de papieren. Dit alles komt de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers en je organisatie niet ten goede. En dat is toch waar beide partijen juist belang bij hebben! Gelukkig is er Verzuim Onder Controle, kortweg VOC. Wat dat is? Het juiste medicijn!

All-in-one

VOC is een portal die alle zaken samenbrengt en leidinggevenden begeleidt bij het nemen van de juiste stappen op het juiste moment. In de eerste plaats natuurlijk om de zieke medewerker zo optimaal mogelijk te begeleiden. Want laat er geen twijfel over bestaan: langdurig verzuim is vervelend voor de zieke werknemer. Punt. 

Echter, vlak de gevolgen voor de werkgever niet uit; het kost veel tijd en geld. Naast dossieropbouw en administratie moet bekeken worden hoe de zieke medewerker zo snel mogelijk terug kan keren op de werkvloer. En wat te denken van UWV? Verloopt alles via hún planning en verwachtingen? Worden de juiste stappen genomen op het juiste moment?

VOC is een partner in dit proces, een digitale verzuimcoach voor de leidinggevende en voor de organisatie. Deze tool bewaakt acties zoals eerste registratie – met onder andere reden van ziekte, mogelijkheid van aangepaste werkzaamheden, verwachtingen van de medewerker en vervolgafspraken – herinnering per e-mail aan vervolggesprekken en automatische acties naar de bedrijfsarts of andere dienstverleners. Op het dashboard is in één oogopslag te zien of alle stappen op de juiste manier gezet worden, op het juiste moment en wat de relatie tot het doel is. 

Vaak is ook inschakeling van de Arbodienst niet langer noodzakelijk, wat veel geld en papierwerk bespaart.

Kortom: VOC houdt de organisatie gezond, de leidinggevende op de been en zorgt ervoor dat de zieke medewerker de juiste ondersteuning op het juiste moment krijgt van een organisatie die achter hem staat. Dat klinkt goed, maar dat klinkt ook duur. Gelukkig is VOC een medicijn met alleen maar gunstige bijwerkingen. Dus ook de prijs is goed: 25 euro per medewerker per jaar. En dat is geen bittere pil!